Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest obsadzenie stanowiska motorzysty wachtowego na łodzi STYNKA II
numer postępowania: 17/FZP/NSW/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy obsadzenia stanowiska motorzysty wachtowego na łodzi motorowej STYNKA II, zarejestrowanej jako łódź roboczo-turystyczna do celów naukowo- badawczych , z silnikiem typu SW400 M2/3 , 70 kW, zakres żeglugi : przybrzeżna, krajowa do 12 Mm.
kod CPV: 63726100-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-28
data wszczęcia procedury: 2018-02-28
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-26 11:16:08
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232