Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-10-16 2019-10-16 14:21:35 PN/34/FZP/ FI/2019 Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu Storage oraz usług typu Big Data dostępnych w chmurze usługi
2019-10-11 2019-10-11 09:36:29 56/FZP/DO/2019 Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych usługi
2019-10-10 2019-10-10 14:33:57 59/FZP/DM/2019 zapytanie ofertowe na dostawę 3 szaf metalowych, głębokich, wzmocnionych do Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 dostawy
2019-10-02 2019-10-07 13:30:17 57/FZP/DM/2019 Świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy usługi
2019-10-01 2019-10-10 13:52:58 55/FZP/FG/2019 zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych dostawy
2019-09-30 2019-10-15 14:04:01 PN/37/FZP/FGB/2019 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 roboty
budowlane
2019-09-13 2019-10-10 14:23:09 PN/36/FZP/FGB/2019 przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń IV i VII kondygnacji oraz wykonanie sufitu podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia i wymiana stolarki na III kondygnacji w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 roboty
budowlane
2019-09-06 2019-10-01 12:59:18 PN/35/FZP/FGB/2019 Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji pomieszczeń poziomu 400 i 700 oraz wentylacji mechanicznej magazynów poziomu 300 w budynku B MIR-PIB przy ul Kołłątaja 1 roboty
budowlane
2019-09-05 2019-09-19 08:35:00 50/FZP/NE/2019 Zapytanie ofertowe na: wykonanie usługi badania konsumenckiego: Ilościowe badania konsumenckie w formie wywiadu internetowego – CAWI usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232