Szukaj:
nazwa przetargu: Usługa sprzątania obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego oraz pomieszczeń statku r/v BALTICA
numer postępowania: PN/29/FZP/FG/DH/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: .
kod CPV: 90910000–9 90919200-4 90911200-8 90911100-7 90911300-9 90914000-7 90610000-6 90620000-9 90511300-5
szacunkowa wartość EUR: Powyżej równowartości 30 000 euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-10-10
data wszczęcia procedury: 2017-10-10
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 15:34:08
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232