Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-09-24 2018-09-24 14:32:45 69/FZP/FGB/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o zamówienie publiczne nr 69/FZP/FGB/2018, którego przedmiotem jest remont pokrycia dachu budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2018-09-13 2018-09-24 13:41:41 67/FZP/ DO/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie przez okres 3 lat usług dostępu do systemów informacji prawnej na serwerze Wykonawcy, za pośrednictwem sieci Internet usługi
2018-09-12 2018-09-12 09:08:56 66/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania - II dostawy
2018-09-10 2018-09-21 15:27:55 66/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż klimatyzatora w obiekcie MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni dostawy
2018-09-10 2018-09-24 13:08:53 PN/23/FZP/FGB/2018 Przetarg nieograniczony na remont i aranżacja pomieszczeń sanitarnych wraz z aranżacją pomieszczeń na poziomie 500 i 700 w budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2018-09-06 2018-09-21 14:55:36 PN/21/ FZP/NC/2018 Dostawa zintegrowanego, automatycznego niskoprzepływowego systemu pobierania gazowych (PUF) i aerozolowych składników (pył PM10 i PM2.5) powietrza dostawy
2018-09-04 2018-09-21 15:26:30 PN/24/FZP/ FGB/018 Remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni roboty
budowlane
2018-09-03 2018-09-13 13:00:28 63/FZP/FGB/2018 zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „Dostosowanie pomieszczenia magazynu w budynku C należącym do MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” usługi
2018-08-29 2018-09-12 08:49:46 62/FZP/DH/2018 Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli morskiej do akwariów rafowych. dostawy
2018-08-29 2018-09-10 07:13:16 61/FZP/FI/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET Endpoint Antivirus Suite na 250 stanowisk komputerowych. dostawy
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232