Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2022-12-05 2022-12-05 13:49:41 72/FZP/FG/DH/2022 Świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu central telefonicznych i wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni oraz w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy usługi
2022-11-29 2022-11-29 13:53:42 70/FZP/SZ/2022 Świadczenie usługi sprzątania obiektu i terenu Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4E przez okres 12 miesięcy usługi
2022-11-25 2022-11-25 14:06:17 66/FZP/FG/2022 Prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB z siedzibą w Gdyni usługi
2022-11-24 2022-12-06 12:04:30 65/FZP/DE/2022 Przegląd prądnicy wałowej – wymiana łożysk na statku BALTICA Gdy - 100 usługi
2022-11-15 2022-11-29 13:45:58 60/FZP/DH/2022 Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie kompleksowej opieki weterynaryjnej w ramach działalności hodowlanej prowadzonej przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Akwarium Gdyńskim (aleja Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia). usługi
2022-11-08 2022-11-22 13:52:36 62/FZP/NSW/2022 Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń nawigacyjnych dla jednostki motorowej Stynka II przeznaczonej do celów naukowo-badawczych dostawy
2022-11-07 2022-11-25 12:47:17 64/FZP/FGB/2022 Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w budynku Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie dostawy
2022-10-31 2022-11-24 17:50:00 59/FZP/NO/NB/2022 Zapytanie ofertowe pn.: dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na 23 zadania dostawy
2022-10-27 2022-11-07 13:31:30 58/FZP/DH/2022 Zapytanie ofertowe na dostawę, wymianę na nowe (utylizację zużytych) baterii akumulatorów, ich kalibrację, a także zmianę parametru instalacji akumulatorów w zasilaczu UPS zasilania gwarantowanego w energię elektryczną obiektu Akwarium Gdyńskiego usługi
2022-10-25 2022-11-04 13:22:28 56/FZP/FGB/2022 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych w budynku Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie dostawy
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232