Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-07-17 2018-07-17 13:35:33 13/FZP/ NC/DH/2018 Zapytanie ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-07-09 2018-07-16 16:03:18 50/FZP/NE/2018 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Działania 4.1. - Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego In usługi
2018-06-29 2018-07-10 13:36:01 46/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników do pyrosekwencjonowania dostawy
2018-06-28 2018-07-04 15:49:36 48/FZP/ NE/2018 Zapytanie ofertowe: sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa IV -Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, usługi
2018-06-15 2018-06-28 08:11:17 43/FZP/NO/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa chłodziarek do wody słodkiej i słonej dostawy
2018-06-15 2018-06-26 09:25:46 44/FZP/FG/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług serwisu technicznego systemu zasilania gwarantowanego oraz prowadzenie działań, które zapewnią Zamawiającemu gwarantowane, nieprzerwane zasilanie poprzez niezawodną pracę systemu zasilania usługi
2018-06-15 2018-07-17 09:51:23 PN/05/FZP/NO/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu odwróconego badawczego wraz z wyposażeniem dostawy
2018-06-08 2018-06-28 12:34:49 PN/17/FZP/ FGB/2018 Remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni roboty
budowlane
2018-06-06 2018-06-26 08:16:58 US/18/FZP/ DO/2018 Usługi Społeczne: Świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. usługi
2018-06-04 2018-06-15 12:25:17 41/FZP/ NSW/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie udziału jednostki rybackiej Wykonawcy, w ramach realizacji projektu pt.” Ocena możliwości poprawy selektywności połowów ryb realizowanych przy użyciu żaków na Zalewie Szczecińskim” usługi
1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232