Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-11-06 2017-11-24 12:47:21 65-FZP-DM-2017 Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z instalacją dwóch zestawów monitoringu wizyjnego dostawy
2017-10-27 2017-11-23 08:17:43 81/FZP/DO/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę kart przedpłaconych dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz bonów towarowych dla emerytów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytut dostawy
2017-10-27 2017-12-07 15:00:35 PN/31/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Naprawa nawierzchni na dolnym patio roboty
budowlane
2017-10-04 2017-10-27 08:46:59 PN/28/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Naprawa nawierzchni na dolnym patio roboty
budowlane
2017-10-03 2017-12-07 15:00:21 PN/30/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa mechanicznych systemów oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2017-10-03 2017-10-26 15:26:14 73/FZP/FG/DH/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu usługi
2017-09-22 2017-10-26 15:26:25 63/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. dostawy
2017-09-18 2017-10-26 15:28:45 74/FZP/FGB/2017 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Akwarium Gdyńskiego przy ul. Jana Pawła II 1 w Gdyni usługi
2017-09-14 2017-10-03 15:34:02 PN/25/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa mechanicznych systemów oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2017-09-05 2017-10-26 15:28:34 67/FZP/NC/2017 Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na wykonaniu oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), heksachlorobutadienu, dikofolu oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS usługi
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [53]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232