Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-03-01 2018-03-13 13:19:55 10/FZP/FGB/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn : przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem usługi
2018-02-22 2018-03-06 13:25:44 08/FZP/ NPI/2018 Zapytanie ofertowe: Audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznyc usługi
2018-02-16 2018-03-06 11:56:25 16/FZP/NSW/2018 Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11 o łącznej powierzchni 450 m² oraz sprzątanie i odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji, przez okres 24 miesięcy. usługi
2018-02-09 2018-03-06 12:05:06 07/FZP/ D/2018 Zapytanie ofertowe: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-02-09 2018-03-06 12:04:51 09/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja instalacji SAP i DSO w budynku MIR-PIB przy ulicy Kołłątaja 1 usługi
2018-02-08 2018-02-26 14:29:58 12/FZP/DO/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych usługi
2018-02-08 2018-03-06 12:05:33 11/FZP/DH/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa soli morskiej do akwariów rafowych dostawy
2018-01-26 2018-03-06 12:04:38 107/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest serwis urządzeń i instalacji systemów alarmowych włamania i napadu ( SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu ( SKD) w siedzibie Zamawiającego p usługi
2018-01-12 2018-03-06 12:05:17 PN/01/FZP/FGE/2018 Przetarg nieograniczony na odnowienie klasy 5-letniej statku „Baltica” usługi
2018-01-11 2018-03-05 15:52:19 02/FZP /FI/2018 Zapytanie ofertowe: przedłużenie licencji na oprogramowanie na 2018 r. dostawy
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [58]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232