Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-01-27 2020-02-05 11:02:35 07/FZP/DM/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2020-01-22 2020-02-07 08:38:02 PN/03/FZP/FGE/2020 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego (lekkiego) dla statku rybackiego, przystosowanego do badań BALTICA /GDY – 100/ dostawy
2020-01-16 2020-02-05 11:02:29 06/FZP/FG/2020 świadczenie usług brokerskich usługi
2020-01-15 2020-02-05 11:02:05 04/FZP/FI/2020 zapytanie ofertowe dotyczące przedłużenia licencji na oprogramowanie na 2020 r. dostawy
2020-01-07 2020-02-07 08:38:33 02/FZP/DM/2020 Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal konferencyjnych wraz z przygotowaniem przerw kawowych w ramach organizacji spotkania Regionalnych Grup Koordynacyjnych usługi
2019-12-31 2020-02-05 11:02:22 PN/43/FZP/FGE/2019 Przegląd pośredni statku BALTICA usługi
2019-12-20 2020-01-22 09:18:52 85/FZP/DSZ/2019 zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania obiektu i terenu Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4E przez okres 12miesięcy usługi
2019-12-20 2020-01-22 09:18:59 82/FZP/FGB/2019 zapytanie ofertowe na Modernizację instalacji gazów technicznych w laboratoriach na poziomie 600 budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. roboty
budowlane
2019-12-19 2020-01-22 09:17:25 83/FZP/DM/2019 zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 40 sztuk multipanelowych sieci stawnych „Nordycka sieć badawcza do połowów przybrzeżnych - Nordic coastal survey net” dostawy
2019-12-19 2020-01-10 14:20:28 84/FZP/FGE/2019 Zapytanie ofertowe: usługi pełnienia wacht portowych na statku r/v Baltica usługi
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [78]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232