Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-06-09 2020-07-09 12:45:11 PN/22/FZP/FI/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dostawy
2020-06-03 2020-08-03 11:23:52 42/FZP/ FG/DH/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB, Akwarium Gdyńskiego i terenu postoju statk usługi
2020-05-20 2020-06-18 09:34:06 30/FZP/DH/2020 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Opracowanie i produkcja filmu dla Akwarium Gdyńskiego z udziałem dzieci i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących oraz dokumentacja fotograficzna z warsztatów dla dzieci niesłyszących i niedosły usługi
2020-05-14 2020-06-18 09:34:19 37/FZP/NDSW/2020 Zapytanie ofertowe dotyczące Modernizacji podłóg korytarzy i pomieszczeń biurowych II piętra budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, pl. Słowiański 11 roboty
budowlane
2020-05-08 2020-06-09 21:05:32 39/FZP/FG/2020 zapytanie ofertowe dotyczące wykonania okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych MIR-PIB w Gdyni zgodnie z ustawą Prawo budowlane. usługi
2020-05-08 2020-06-16 15:34:27 41/FZP/FG/ DSZ/NSW/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania dla MIR-PIB usługi
2020-05-07 2020-06-16 15:34:56 33/FZP/ FG/2020 Zapytanie ofertowe: Modernizacja Systemu kontroli dostępu ( SKD) w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2020-05-05 2020-06-09 21:05:57 38/FZP/DM/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2020-04-24 2020-05-08 13:15:01 31/FZP/FG/2020 zapytanie ofertowe dotyczące wykonania okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych MIR-PIB w Gdyni zgodnie z ustawą Prawo budowlane. usługi
2020-04-23 2020-05-08 13:14:45 32/FZP/DM/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [82]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232