Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-10-09 2020-10-28 07:29:15 63/FZP/DSZ/2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim usługi
2020-10-06 2020-10-22 09:45:34 62/FZP/DH/2020 Dostawa akwarystycznych lamp do hodowli koralowców w akwariach dostawy
2020-10-06 2020-10-23 10:17:40 50/FZP/ NO/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług dostępu do platformy szkoleń online podwyższających kwalifikacje zespołu w zakresie tworzenia frontendu i backendu aplikacji usługi
2020-09-21 2020-10-13 11:50:16 58/FZP/FG/2020 zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie Wykazu Materiałów Niebezpiecznych i uzyskanie Certyfikatu Zapasów dla statku Baltica Gdy-100. usługi
2020-09-08 2020-09-30 09:20:05 34/FZP/ FG/2020 Zapytanie ofertowe: serwis urządzeń i instalacji systemów alarmowych włamania i napadu ( SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu ( SKD) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni usługi
2020-09-02 2020-10-02 09:09:51 57/FZP/NC/NB/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
2020-08-24 2020-09-30 09:19:17 55/FZP/ FI/202020 Zapytanie ofertowe: dostawa licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET Endpoint Antivirus Suite na 350 stanowisk komputerowych dostawy
2020-08-17 2020-09-30 09:18:46 53/FZP/FG/ NC/NO/DH/ DSZ/2020 Zapytanie ofertowe: odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2020-08-07 2020-09-04 09:36:30 51/FZP/ DM/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy usługi
2020-08-05 2020-09-21 11:40:49 PN/25/FZP/NO/2020 Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [84]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232