Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-07-06 2017-08-11 09:37:29 26/FZP/DH/2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy zbiornika ekspozycyjnego w Akwarium Gdyńskim usługi
2017-06-19 2017-08-11 14:39:35 45/FZP/ DSZ/2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim usługi
2017-06-09 2017-07-06 09:39:28 44/FZP/FGB/2017 Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczenia i instalacji odbiorczych w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w Gdyni Al. Jana Pawła II 1 na potrzeby przyłączenia węzła cieplnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyk roboty
budowlane
2017-06-07 2017-07-06 09:39:41 35/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe na usługę wykonania 1 rocznych - okresowych prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektrycznych usługi
2017-05-24 2017-07-06 09:39:54 36/FZP/DM/2017 Zapytanie ofertowe na dostawęosprzetu rybackiego wraz z transportem na statek badawczy r/v ”Baltica” dostawy
2017-05-25 2017-07-06 09:40:03 39/FZP/NE/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora do tekstury oraz PH-metru dostawy
2017-05-23 2017-07-06 09:38:08 34/FZP/FG /2017 Zaproszenie do składania ofert na obsługę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych usługi
2017-05-12 2017-07-06 09:38:41 PN/16/FZP/FGE/2017 Przetarg nieograniczony na usługę potwierdzenia klasy rocznej statku BALTICA usługi
2017-04-12 2017-08-11 14:38:59 24/FZP/ NB/2017 Zapytanie ofertowe: Usługa przeprowadzenia badań sondażowych wśród rybaków celem ustalenia łowisk w Polskich Obszarach Morskich usługi
2017-04-12 2017-05-24 14:46:14 06/FZP/NE/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora do tekstury oraz PH-metru dostawy
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [49]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232