Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2024-05-09 2024-05-29 08:05:20 36/FZP/FG/2024 dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych - powtórka dostawy
2024-04-26 2024-05-29 08:05:10 33/FZP/FG/2024 dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych dostawy
2024-04-18 2024-05-29 08:04:59 31/FZP/FGB/2024 Wykonanie projektów koncepcyjnych usługi
2024-04-12 2024-04-30 08:51:51 28/FZP/FG/2024 dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych dostawy
2024-04-12 2024-04-30 08:52:21 17/FZP/FG/2024 świadczenie usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2024-04-12 2024-04-30 08:51:40 27/FZP/NO/2024 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
2024-04-10 2024-05-06 13:16:08 24/FZP/FI/2024 Wynajem 11 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, oraz świadczenie usług wsparcia serwisowego przez okres 23 miesięcy. usługi
2024-04-09 2024-04-19 11:05:25 25/FZP/DM/2024 Zapytanie ofertowe na pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego usługi
2024-04-09 2024-04-19 11:05:36 23/FZP/DM/2024 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2024-03-26 2024-04-16 15:03:27 22/FZP/FGB/2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji podziale na 2 zadania: a) Zadanie 1 – projekt koncepcyjny pn. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku „C” MIR-PIB ul. Kołlątaja 1 na potrzeby laboratorium” b) Zadanie 2 – projekt koncepcyjny pn. „Adaptacja p usługi
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [111]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232