Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-08-17 2018-09-12 09:09:40 52/FZP/FG/2018 zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa i montaż klimatyzatora w obiekcie MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni dostawy
2018-06-06 2018-08-10 07:59:17 US/18/FZP/ DO/2018 Usługi Społeczne: Świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. usługi
2018-08-03 2018-08-28 12:23:03 55/FZP/ NO/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa 3 chłodziarek do wody słodkiej i słonej dostawy
2018-07-31 2018-09-12 09:10:19 51/FZP/ NC/2018 Zaproszenie do składania ofert: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania dostawy
2018-07-27 2018-09-05 09:30:01 54/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: obsługa serwisowa systemów wentylacji i klimatyzacji znajdujących się w Akwarium Gdyńskim – MIR-PIB , w tym instalacji wody lodowej oraz instalacji zasilania usługi
2018-07-18 2018-08-23 14:04:13 PN/19/FZP/FG/2018 Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dostawy
2018-07-17 2018-09-04 15:01:25 45/FZP/ NSW/2018 Zapytanie ofertowe: wykonanie, montaż i dostawa dwóch laboratoryjnych stanowisk do mycia dla Stacji terenowej Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu dostawy
2018-07-17 2018-08-03 14:44:14 13/FZP/ NC/DH/2018 Zapytanie ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-07-09 2018-07-18 13:07:13 50/FZP/NE/2018 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Działania 4.1. - Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego In usługi
2018-06-29 2018-09-04 15:02:43 46/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników do pyrosekwencjonowania dostawy
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [63]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232