Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-12-27 2019-01-15 08:57:07 93/FZP/FGE/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa kabla trałowego (lina stalowa) 6x19 – 2 x 500mb (markowany co 25 mb) wraz z transportem na statek ”Baltica”. dostawy
2018-12-12 2019-01-15 08:57:24 PN/30/FZP/FGB/2018 Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja poziomu X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja roboty
budowlane
2018-12-11 2018-12-19 13:45:49 99/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: usługi pełnienia wacht portowych na statku r/v Baltica. usługi
2018-12-03 2019-01-15 08:57:16 PN/28/FZP/FGB/2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 - II ETAP roboty
budowlane
2018-11-21 2018-12-13 10:02:23 88/FZP/DP/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu druków okolicznościowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Gdyni. usługi
2018-11-19 2018-12-19 10:28:49 78/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek tj. tonerów i tuszy dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2018-11-16 2018-12-19 10:28:58 86/FZP/ DP/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług cateringu podczas spotkań świąteczno-noworocznych w siedzibie Zamawiającego usługi
2018-11-14 2018-12-04 11:55:38 85/FZP/FGE/2018 zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa wykonania remontu ŁM MIR 2 przegląd pośredni PRS w 2018-2019 roku usługi
2018-11-09 2019-01-15 08:56:51 83/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące przeglądu i konserwacji urządzeń i instalacji sieci gazów laboratoryjnych znajdujące się w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym. usługi
2018-11-08 2019-01-03 11:12:32 PN/27/FZP/NO/2018 Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu odwróconego badawczego wraz z wyposażeniem dostawy
1   |   2   |   3   |   4   |   5      Nastepna >>      [66]
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232