Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług konserwacji i serwisu systemów ppoż.: SAP, DSO, systemu oddymiania, przeglądów drzwi ppoż. oraz przeglądów instalacji serwerowni SUG
numer postępowania: 96/FZP/ FG/2017
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie konserwacji i serwisu systemu ppoż. tj. instalacji sygnalizacji pożaru(SAP), instalacji DSO, systemu oddymiania, przeglądu drzwi ppoż. oraz przeglądy instalacji serwerowni SUG w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB). Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Konserwacje (przeglądy okresowe), 2) Drobne naprawy, 3) Usuwanie awarii. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1- Konserwacja i serwis systemu ppoż (instalacji sygnalizacji pożaru(SAP), instalacji DSO, instalacji oddymiania oraz przegląd drzwi ppoż) w budynku Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia, Zadanie nr 2- Konserwacja i serwis systemu ppoż, (instalacji sygnalizacji pożaru(SAP), instalacji DSO, instalacji oddymiania, przegląd drzwi ppoż oraz instalacji serwerowni SUG) w budynku MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne zadania. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.
kod CPV: 50800000-3 ; 75251110-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-12-19
data wszczęcia procedury: 2017-12-19
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 15:51:05
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232