Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: przedłużenie licencji na oprogramowanie na 2018 r.
numer postępowania: 02/FZP /FI/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup rocznych licencji (przedłużenie) w podziale na 3 zadania: a. dla zadania nr 1 - FortiGate wraz ze wsparciem technicznym producenta UTM Protection (dawniej UTMBundle), b. dla zadania nr 2 - oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe dla systemu pocztowego na 400 skrzynek pocztowych, c. dla zadania nr 3 – Lansweeper do inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu w sieci LAN MIR-PIB. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub trzy zadania. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załącznikach do niniejszego zaproszenia: 1) załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik 2 – wzór umowy.
kod CPV: 48000000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-01-11
data wszczęcia procedury: 2018-01-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05 15:52:19
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232