Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja instalacji SAP i DSO w budynku MIR-PIB przy ulicy Kołłątaja 1
numer postępowania: 09/FZP/FG/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Rozbudowa, modernizacja instalacji SAP i DSO w budynku MIR-PIB przy ulicy Kołłątaja1”. Zakres usług świadczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie zadań stosownie do przepisów Prawa Budowlanego: a) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (art.25, 26 Prawa Budowlanego); b) Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego (art. 27 Prawa Budowlanego). Zakres inwestycji objętej nadzorem zamieszczony jest na stronie internetowej razem z dokumentacją przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja instalacji SAP i DSO w budynku MIR – PIB przy ul. Kołłątaja1 - procedura nr PN/27/FZP/FGB/2017 Pozostałe szczegóły i warunki świadczenia usługi opisane są w treści zaproszenia do składania ofert i załącznikach do niego.
kod CPV: 71520000 – 9 ; 71247000 – 1 ; 71521000 – 6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-02-09
data wszczęcia procedury: 2018-02-09
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-06 12:04:51
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232