Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: usługi cateringowe podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo mrożonych surowców i produktów rybnych
numer postępowania: 98/FZP/ NB/2018
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo mrożonych surowców i produktów rybnych, które odbędzie się 19.01.2018 r. w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym, 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1. Usługa będzie świadczona w budynku MIR-PIB w holu głównym przed Salą Demela, ul. Kołłątaja 1 w Gdyni. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu SeaQual – „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.
kod CPV: 55300000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2018-12-27
data wszczęcia procedury: 2018-12-27
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 14:59:07
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232