Szukaj:
nazwa przetargu: Obsługa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
numer postępowania: 35/FZP/FG/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, których wykaz zawiera załącznik nr 2 formularz rzeczowo-cenowy oraz załącznik 4A i 4B (dotyczy zadania nr 2). Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w załącznikach do zaproszenia i we wzorze umowy – Załącznik nr 6.1 i 6.2.
kod CPV: CPV 50712000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-05-17
data wszczęcia procedury: 2019-05-17
data ostatniej modyfikacji: 2019-06-10 14:39:45
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232