Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: dostawa gazów analitycznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego.
numer postępowania: 42/FZP/ NC/2019
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów analitycznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załączniku nr 1 – formularz oferty oraz w załączniku nr 2 - wzór umowy.
kod CPV: 24100000-5
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2019-06-14
data wszczęcia procedury: 2019-06-14
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-09 10:01:27
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232