Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2022-08-25 2022-09-05 07:14:07 50/FZP/FI/2022 Dostawa licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET PROTECT Essential On-Prem 350 stanowisk komputerowych dostawy
2022-07-21 2022-08-09 10:03:40 49/FZP/SZ/2022 Zakup części wymiennych do mikroskopów dostawy
2022-07-20 2022-08-04 09:05:37 48/FZP/FGA/2022 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż drzwi dwuskrzydłowych wejściowych zewnętrznych oraz konstrukcji narożnej z oknami do zabudowy portierni dostawy
2022-07-20 2022-08-08 07:13:52 47/FZP/NC/2022 Wykonanie oznaczenia dioksyn i furanów (PCDD/F), dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) oraz kwasu perfluorooktanosulfonowego i jego pochodnych (PFOS) w zliofilizowanych próbkach ryb. usługi
2022-07-12 2022-08-09 09:10:20 46/FZP/NDSW/2022 Usługa Pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych usługi
2022-06-30 2022-07-08 12:15:44 45/FZP/NO/2022 Wykonanie i montaż, na wskazanym przez MIR kutrze rybackim, układu mocującego przetwornik echosondy badawczej SIMRAD ES 38-18/200-18C usługi
2022-06-15 2022-06-29 09:17:41 43/FZP/FG/DH/2022 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenó usługi
2022-05-27 2022-06-07 14:15:11 39/FZP/NM/2022 Wykonanie usługi druku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego monografii pt. Wykorzystanie nowoczesnych ,kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury oraz zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik usługi
2022-04-08 2022-04-20 08:42:01 27/FZP/FI/2022 zapytanie ofertowe na wynajem przez Wykonawcę 9 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, oraz świadczenie usług wsparcia serwisowego przez okres 28 miesięcy usługi
2022-04-06 2022-04-20 08:58:29 22/FZP/FG/2022 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232