Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-09-14 2020-09-14 09:26:09 PN/29/FZP/NO/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2020-09-08 2020-09-16 14:46:52 34/FZP/ FG/2020 Zapytanie ofertowe: serwis urządzeń i instalacji systemów alarmowych włamania i napadu ( SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu ( SKD) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni usługi
2020-09-02 2020-09-09 14:18:37 57/FZP/NC/NB/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
2020-08-24 2020-09-03 10:47:42 55/FZP/ FI/202020 Zapytanie ofertowe: dostawa licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET Endpoint Antivirus Suite na 350 stanowisk komputerowych dostawy
2020-08-17 2020-08-27 12:01:02 53/FZP/FG/ NC/NO/DH/ DSZ/2020 Zapytanie ofertowe: odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2020-08-05 2020-09-08 14:16:52 PN/25/FZP/NO/2020 Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia systemów eksperymentalno-podchowowych dla Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2020-07-27 2020-08-24 13:44:09 US/24/FZP/DO/2020 Usługi społeczne pn.:Program Opieki Medycznej dla Pracowników i ich Rodzin Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2020-07-03 2020-08-04 15:44:47 PN/23/FZP/ FG/2020 Dostawa i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych i przejezdnych w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni dostawy
2020-04-23 2020-09-04 09:35:38 PN/18/FZP/ DH/2020 REALIZACJA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE POMIESZCZEŃ PODZIEMIA ORAZ PARTERU NA POMIESZCZENIA EKSPOZYCYJNE WRAZ Z OBNIŻENIEM POZIOMU POSADZKI I FUNDAMENTÓW W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB roboty
budowlane
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232