Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-07-03 2020-07-08 14:22:32 PN/23/FZP/ FG/2020 Dostawa i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych i przejezdnych w budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni dostawy
2020-07-01 2020-07-09 12:45:48 PN/21/FZP/NB/DH/NC/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
2020-06-03 2020-07-08 07:49:09 PN/20/FZP/ FGB/2020 Remont wybranych pomieszczeń wc (poziom 200, 300, 400) w budynku A MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2020-06-18 2020-07-03 08:45:03 44/FZP/DH/2020 zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Opracowanie i produkcja filmu dla Akwarium Gdyńskiego z udziałem dzieci i dorosłych niesłyszących i niedosłyszących oraz dokumentacja fotograficzna z warsztatów dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących” usługi
2020-06-03 2020-06-16 15:33:18 42/FZP/ FG/DH/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB, Akwarium Gdyńskiego i terenu postoju statk usługi
2020-04-23 2020-07-08 17:22:20 PN/18/FZP/ DH/2020 REALIZACJA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE POMIESZCZEŃ PODZIEMIA ORAZ PARTERU NA POMIESZCZENIA EKSPOZYCYJNE WRAZ Z OBNIŻENIEM POZIOMU POSADZKI I FUNDAMENTÓW W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB roboty
budowlane
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232