Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-11-19 2019-11-19 14:58:36 73/FZP/FG/2019 zaproszenie do składania ofert na prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB z siedzibą w Gdyni usługi
2019-11-15 2019-11-18 09:21:47 72/FZP /FG/2019 Organizacja spotkania szkoleniowo- okolicznościowego dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Rybackiego. usługi
2019-11-15 2019-11-15 08:34:12 66/FZP/NO/2019 Dostawa przenośnego, wodoszczelnego miernika wieloparametrowego z sondami do Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 dostawy
2019-11-14 2019-11-14 10:36:39 PN/39/FZP/FGE/2019 Dostawa i montaż systemu radaru ARPA, systemu mapy elektronicznej oraz AIS na statku BALTICA GDY-100 dostawy
2019-11-13 2019-11-15 10:09:08 67/FZP/NT/2019 druk przez okres 24 miesięcy dwumiesięcznika „Wiadomości Rybackie” usługi
2019-11-08 2019-11-08 09:28:55 68/FZP/FG/DH/2019 świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu central telefonicznych i wewnętrznej sieci telefonicznej w budynkach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni oraz w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy usługi
2019-10-31 2019-11-12 14:20:53 65/FZP/DO/2019 Dostawa kart przedpłaconych (w formie kart elektronicznych) dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz bonów towarowych dla emerytów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2019-10-31 2019-10-31 09:13:42 PN/38/FZP/FG/2019 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, przy al. Jana Pawła II 1 oraz w Bos dostawy
2019-10-30 2019-11-08 09:32:20 64/FZP/DP/2019 zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu druków okolicznościowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Gdyni usługi
2019-10-23 2019-11-06 09:28:39 62/FZP/FG/2019 zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232