Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2021-06-14 2021-06-14 10:17:15 37/FZP/ NO/2021 Zapytanie ofertowe: świadczenia usług nadzoru weterynaryjnego nad projektami badawczymi i badawczo – hodowlanymi, w których wykorzystywane są zwierzęta oraz usług doradztwa związanego z użytkowaniem zwierząt do celów projektów badawczych i hodowli re usługi
2021-06-02 2021-06-09 12:51:57 34/FZP/ DD/2021 Zapytanie ofertowe: wykonanie opracowania graficznego monografii i bibliografii oraz druk jednej z monografii w podziale na zadania usługi
2021-05-26 2021-06-02 12:44:39 36/FZP/ FG/2021 Zapytanie ofertowe: usługa wykonania remontu sezonowego łodzi motorowej STYNKA II usługi
2021-05-26 2021-06-16 12:35:28 35/FZP/FG/2021 zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych usługi
2021-05-26 2021-06-16 09:32:16 29/FZP/FG/2021 Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór nad urządzeniami dźwigowymi, użytkowanymi w Morskim Instytucie Rybackim usługi
2021-05-19 2021-05-28 09:26:39 33/FZP/DM/2021 Zapytanie ofertowe na dostawę multipanelowych sieci stawnych dostawy
2021-05-11 2021-06-01 10:01:00 32/FZP/DM/2021 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy usługi
2021-04-26 2021-05-07 11:59:38 28/FZP/NDSW/2021 Zapytanie ofertowe na usługę druku książki na 100-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego usługi
2021-04-08 2021-05-10 13:30:20 21/FZP/DM/2021 Zapytanie ofertowe na współpracę rybacką – prowadzenie rejestru połowów usługi
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232