Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-01-17 2017-01-17 13:11:34 PN/01/FZP/FG/2017 Przetarg nieogranioczny na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego dostawy
2016-12-16 2017-01-11 14:27:10 ZOC/38/FZP/FGE/2016 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na statek rybacki Baltica GDY-100 dostawy
2016-12-23 2017-01-10 15:18:31 103/FZP/FGB/2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zamierzenia pn: „Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” usługi
2016-12-14 2016-12-23 08:26:19 87/FZP/FG /2016 Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych usługi
2016-12-14 2016-12-23 11:46:12 101/FZP/FGB/2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zamierzenia pn: „Przebudowa wejścia do warsztatu i magazynu wysokiego składowania na V kondygnacji w budynku C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni” usługi
2016-12-14 2016-12-22 13:03:56 99/FZP/FGB/2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu pn: „Dostosowanie do wymagań ppoż. klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni” usługi
2016-12-08 2016-12-22 12:49:53 PN/36/FZP/NO/2016 Dostawa mikroskopów, sprzętu pomiarowego oraz laboratoryjnego dostawy
2016-12-05 2016-12-12 15:14:33 97/FZP/DM/2016 Dostawa lin wzmacniających naty we włoku badawczym wraz z transportem na statek badawczy r/v ”Baltica” dostawy
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232