Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-06-23 2017-06-23 17:04:26 42/FZP/ NC/2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie badań bioaktywności ekstraktów z produktów rybnych usługi
2017-06-23 2017-06-23 14:12:04 46/FZP/DM/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę lin wzmacniających naty we włoku badawczym wraz z transportem na statek badawczy r/v ”Baltica” dostawy
2017-06-19 2017-06-23 12:34:45 45/FZP/ DSZ/2017 Zapytanie ofertowe: Wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim usługi
2017-06-09 2017-06-23 14:04:08 PN/17/FZP/ DH/NO/2017 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego i zakładów naukowych MIR-PIB w podziale na zadania dostawy
2017-06-09 2017-06-21 15:24:58 44/FZP/FGB/2017 Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczenia i instalacji odbiorczych w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w Gdyni Al. Jana Pawła II 1 na potrzeby przyłączenia węzła cieplnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyk roboty
budowlane
2017-06-08 2017-06-22 15:28:06 41/FZP/ NC/2017 Zapytanie ofertowe: Dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania dostawy
2017-06-07 2017-06-23 14:16:16 35/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe na usługę wykonania 1 rocznych - okresowych prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektrycznych usługi
2017-06-07 2017-06-20 16:27:47 38/FZP/FGB/2017 Zapytanie ofertowe: Projekt konstrukcji wsporczej biegów i robót naprawczych klatki schodowej w zachodnim skrzydle budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni usługi
2017-06-02 2017-06-14 16:33:34 43/FZP/NO/ AG/2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego dostawy
2017-05-31 2017-06-09 13:02:38 PN/18/FZP/ FI/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa sprzętu komputerowego dostawy
1   |   2   |   3   |   4      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232