Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-03-20 2019-03-20 09:26:12 15/FZP/FGB/2019 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na poziomach: III, IV, VI, IX, X w budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni.” usługi
2019-03-08 2019-03-19 16:15:08 10/FZP/ DM/2019 Zapytanie ofertowe: pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego usługi
2019-03-08 2019-03-08 10:52:57 09/FZP/ DM/201 Zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa 72 sztuk multipanelowych sieci stawnych „Nordycka sieć badawcza do połowów przybrzeżnych - Nordic coastal survey net usługi
2019-03-05 2019-03-18 12:39:11 PN/08/FZP/FGE/2019 Potwierdzenie klasy rocznej statku BALTICA usługi
2019-03-05 2019-03-19 09:55:50 PN/09/FZP/FG/2019 Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2019-02-15 2019-02-22 14:27:43 07/FZP/FGB/2019 Zapytanie ofertowe dotyczące dostosowania maszynowni Akwarium Gdyńskiego do wymagań BHP i ppoż roboty
budowlane
2019-02-11 2019-03-15 11:09:58 PN/03/FZP/DM/2019 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich usługi
2019-02-08 2019-03-07 14:26:11 PN/05/FZP/ FG/DH/2019 Usługa sprzątania obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego oraz pomieszczeń statku r/v BALTICA usługi
2019-01-06 2019-03-05 15:21:08 PN/06/FZP/ FI/2019 Dostawa sprzętu komputerowego I/2019 dostawy
2019-01-18 2019-02-06 11:03:54 ZOC/04/FZP/ FG/2019 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na statek rybacki Baltica GDY-100 dostawy
1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232