Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-03-31 2020-03-31 21:59:34 24/FZP/ DM/2020 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2020-03-30 2020-03-30 11:32:26 27/FZP/FG/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę pojemników/koszy do selektywnej zbiórki odpadów przystosowanych do zbiórki bioodpadów dostawy
2020-03-27 2020-03-31 21:38:07 PN/15/ FZP/FI/2020 Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług bazodanowych, usług typu „Storage” oraz usług typu „Big Data” dostępnych w „chmurze” usługi
2020-03-23 2020-03-31 07:21:26 26/FZP/NO/2020 Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na zadania dostawy
2020-03-20 2020-03-20 09:15:17 PN/04/FZP/DM/2020 Przetarg nieograniczonny na przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich usługi
2020-03-19 2020-03-27 12:56:45 25/FZP/ DM/2020 Zapytanie ofertowe: Pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego usługi
2020-03-05 2020-03-24 09:10:29 PN/14/FZP/FG/2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC, KL oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2020-02-20 2020-03-26 15:25:48 PN/08/FZP/FGB/2020 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach A, B, C MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2020-02-14 2020-03-09 13:13:16 PN/01/FZP/ DH/2020 REALIZACJA W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE POMIESZCZEŃ PODZIEMIA ORAZ PARTERU NA POMIESZCZENIA EKSPOZYCYJNE WRAZ Z OBNIŻENIEM POZIOMU POSADZKI I FUNDAMENTÓW W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR-PIB roboty
budowlane
2020-02-13 2020-03-24 09:25:01 PN/07/FZP/FGB/2020 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI roboty
budowlane
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232