Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-04-20 2018-04-20 14:32:15 30/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest wykonanie okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektr usługi
2018-04-17 2018-04-17 11:27:24 06/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: Wykonanie oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i kierunkowego) w budynkach „A” „B „C” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni usługi
2018-04-12 2018-04-20 14:49:50 28/FZP/ DM/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2018-04-12 2018-04-20 14:43:24 22/FZP/ NO/2018 Zapytanie ofertowe: Wykonanie badań z zakresu inwentaryzacji fitoplanktonu usługi
2018-04-05 2018-04-12 16:38:16 24/FZP/DH/2018 Zapytanie ofertowe: usługa druku biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego usługi
2018-03-28 2018-04-12 08:10:49 26/FZP/FGB/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn : przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem usługi
2018-03-28 2018-04-11 09:02:34 27/FZP/NSW/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest obsadzenie stanowiska kapitana na łodzi motorowej STYNKA II usługi
2018-03-22 2018-04-12 07:31:30 PN/11/FZP/FGB/2018 Przetarg nieograniczony na wymianę posadzek na poziomie 400 w budynku MIR-PIB w Gdyni. roboty
budowlane
2018-03-20 2018-03-30 12:27:13 23/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo produktów rybnych: zagrożenia biologiczne, które odbędzie się 18.04.2018 r. w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym usługi
2018-03-20 2018-03-29 10:54:41 15/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu SeaQual realizowanego w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232