Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-08-03 2018-08-03 16:04:20 55/FZP/ NO/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa 3 chłodziarek do wody słodkiej i słonej dostawy
2018-08-03 2018-08-10 07:51:07 49/FZP/ NC/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa, montaż i konfiguracja zestawu zasilacza UPS dla Zakładu Chemii Żywności i Środowiska MIR-PIB w Gdyni dostawy
2018-08-03 2018-08-03 14:43:45 56/FZP/FG/ NC/NO/DH/ DSZ/2018 Zapytanie ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-07-31 2018-08-10 07:49:51 51/FZP/ NC/2018 Zaproszenie do składania ofert: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania dostawy
2018-07-27 2018-08-03 16:13:57 54/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: obsługa serwisowa systemów wentylacji i klimatyzacji znajdujących się w Akwarium Gdyńskim – MIR-PIB , w tym instalacji wody lodowej oraz instalacji zasilania usługi
2018-07-18 2018-08-01 09:39:51 PN/20/FZP/ FI/2018 Dostawa komputerów II dostawy
2018-07-18 2018-08-01 15:42:46 PN/19/FZP/FG/2018 Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dostawy
2018-07-17 2018-07-30 16:21:07 45/FZP/ NSW/2018 Zapytanie ofertowe: wykonanie, montaż i dostawa dwóch laboratoryjnych stanowisk do mycia dla Stacji terenowej Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu dostawy
2018-06-29 2018-07-10 13:36:01 46/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników do pyrosekwencjonowania dostawy
2018-06-28 2018-07-04 15:49:36 48/FZP/ NE/2018 Zapytanie ofertowe: sporządzenie wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa IV -Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, usługi
1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232