Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-03-20 2017-03-20 12:28:38 15/FZP/ FGB/2017 Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego podjazdu przyległego do budynku B i C MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 wraz z oceną dopuszczalności do użytkowania pieszo-jezdnego oraz koncepcji napraw lub innych rozwiązań usługi
2017-03-17 2017-03-17 15:18:16 13/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru urzadzeń dźwigowych usługi
2017-03-16 2017-03-24 15:24:30 PN/14/FZP/FG/2017 Przetarg nieograniczony ne świadczenie usług ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-03-14 2017-03-22 10:05:55 12/FZP/DM /2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę odzieży dla pracowników morsko-terenowych dostawy
2017-03-14 2017-03-22 10:07:52 17/FZP/NB /2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę pipet dostawy
2017-03-02 2017-03-15 13:39:27 PN/08/FZP/FG/2017 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-03-02 2017-03-09 13:46:50 11/FZP/FGE/2017 Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądu i konserwacji chłodni prowiantowej oraz zamrażalni na statku Baltica. usługi
2017-02-27 2017-03-06 15:08:40 10/FZP/NB/ 2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów laboratoryjnych dostawy
2017-02-23 2017-03-15 14:54:00 PN/06/FZP/ DM/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich usługi
2017-02-21 2017-03-17 11:19:50 PN/09/FZP/ FGB/2017 Termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MIR-PIB położonego w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim 11 roboty
budowlane
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232