Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-11-26 2020-11-26 09:09:56 81/FZP/DSZ/2020 zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi sprzątania obiektu oraz terenu Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4E przez okres 12 miesięcy usługi
2020-11-25 2020-11-26 07:54:50 77/FZP/DM/2020 zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 140 sztuk multipanelowych sieci stawnych do połowów w wodach przejściowych typu „Nordycka sieć badawcza do połowów przybrzeżnych - Nordic coastal survey net dostawy
2020-11-20 2020-11-20 12:16:52 80/FZP/ FG/2020 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Ba usługi
2020-11-20 2020-11-24 14:00:02 75/FZP/ FG/2020 Zapytanie ofertowe: prowadzenie nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pożarowego obiektów lądowych i statków Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB z siedzibą w Gdyni usługi
2020-11-19 2020-11-27 11:30:41 PN/34/FZP/FG/2020 Przetarg nieograniczony na materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych dostawy
2020-11-19 2020-11-19 11:08:03 76/FZP/ FG/DH/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciągowej wraz z podłączeniami w obiektach MIR-PIB w Gdyni usługi
2020-11-17 2020-11-26 12:47:11 74/FZP/DH/2020 zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług weterynaryjnych w zakresie kompleksowej opieki weterynaryjnej w ramach działalności hodowlanej i doświadczalnej prowadzonej przez Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Akwarium Gdyńskim usługi
2020-11-16 2020-11-24 10:55:46 71/FZP/ DO/2020 Zapytanie ofertowe: dostawa kart przedpłaconych (w formie kart elektronicznych) dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz bonów towarowych dla emerytów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytut dostawy
2020-10-26 2020-11-17 13:38:50 PN/33/FZP/FGB/2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji pomieszczeń poziomu 200 na potrzeby hodowli ryb w budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2020-10-13 2020-11-03 14:21:30 60/FZP/ FG/2020 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisu systemu ppoż. tj. instalacji sygnalizacji pożaru(SAP), instalacji DSO, systemu oddymiania, przeglądu drzwi ppoż. oraz przeglądy instalacji serwerowni SUG w budynkach Morskiego Ins usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232