Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-07-15 2019-07-15 10:40:24 48/FZP/NC/2019 dostawa odczynników do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania dostawy
2019-07-10 2019-07-10 13:56:25 PN/30/FZP/FGB/2019 Remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady oraz remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni. roboty
budowlane
2019-07-09 2019-07-10 13:40:45 46/FZP/ DH/2019 Zapytenie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli morskiej dostawy
2019-07-04 2019-07-12 16:01:48 44/FZP/ FGB/2019 Zapytanie ofertowe: pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Odtworzenie wentylacji w pomieszczeniach 600, 601, 602, 920, 921, 921A i 921B oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji na poziomie 1000 w budynku MIR usługi
2019-06-19 2019-06-19 14:37:29 36/FZP/FG/2019 wykonanie 1 rocznych - okresowych prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektrycznych, linii kablowych i rozdzielc usługi
2019-06-19 2019-07-17 08:28:29 PN/27/FZP/FGB/2019 Przebudowa pomieszczeń X kondygnacji w budynku B MIR-PIB oraz utrzymanie potencjału badawczego pomieszczeń 920, 921, 921A i 921B w budynku B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 (Centrum/SPRZĘT/17) roboty
budowlane
2019-06-19 2019-07-10 12:39:54 US/25/FZP/FG/DH/2019 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni. usługi
2019-06-14 2019-07-08 09:57:21 42/FZP/ NC/2019 Zapytanie ofertowe: dostawa gazów analitycznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego. dostawy
2019-06-12 2019-07-11 13:34:03 39/FZP/ NC/2019 Zapytanie ofertowe: dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania dostawy
2019-06-06 2019-06-18 09:56:06 PN/18/FZP/ FI/2019 Dostawa sprzętu komputerowego II/2019 dostawy
1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232