Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-04-28 2017-04-28 16:36:27 33/FZP/ FG/2017 Zapytanie ofertowe: Usługi telefonii stacjonarnej usługi
2017-04-28 2017-04-28 15:13:22 PN/12/FZP/NO /2017 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa sondy typu CTD wraz z jednostką pokładową dostawy
2017-04-27 2017-04-27 11:48:59 30/FZP/NB /2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę transiluminatora dostawy
2017-04-26 2017-04-26 09:30:43 29/FZP/DM /2017 Zaproszenie do składania ofert na na pomoc w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB w obrębie Zalewu Szczecińskiego. usługi
2017-04-21 2017-04-27 12:59:06 27/FZP/ DM/2017 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi opieki nad łodzią ŁM MIR 4 podczas postoju w porcie Kamionek Wielki i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2017-04-12 2017-04-18 14:32:29 24/FZP/ NB/2017 Zapytanie ofertowe: Usługa przeprowadzenia badań sondażowych wśród rybaków celem ustalenia łowisk w Polskich Obszarach Morskich usługi
2017-04-12 2017-04-21 14:04:21 06/FZP/NE/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora do tekstury oraz PH-metru dostawy
2017-04-10 2017-04-20 15:20:14 PN/15/FZP/ DM/2017 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich w 2017 r. w podziale na 5 zadań dostawy
2017-04-07 2017-04-24 16:46:18 US/13/FZP/FG/DH/2017 Usługi społeczne: na świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, mienia i terenów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Kołłątaja 1 i alei Jana Pawła II 1 w Gdyni usługi
2017-04-07 2017-04-20 16:26:03 23/FZP/ FGB/2017 Zapytanie ofertowe: ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego podjazdu przyległego do budynku B i C MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 wraz z oceną dopuszczalności do użytkowania pieszo-jezdnego oraz koncepcja napraw lub innych rozwiązań usługi
1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232