Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-08-11 2017-08-21 08:43:36 PN/22/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.:Dostosowanie do wymagań ppoż. klatki schodowej „A” w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni roboty
budowlane
2017-08-11 2017-08-11 09:49:17 US/23/FZP/DO/2017 Usługi społeczne na świadczenie usług medycznych, w tym usług Medycyny Pracy, dla pracowników Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2017-08-08 2017-08-08 14:39:37 64/FZP/ DH/2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli akwarystycznej dostawy
2017-08-08 2017-08-17 15:02:55 25/FZP/DH/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż przeciwsłonecznej folii okiennej, instalowanej na zewnętrznej powierzchni okien rotundy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB dostawy
2017-08-04 2017-08-11 11:10:21 61/FZP/DM/2017 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2017-08-02 2017-08-09 15:24:26 55/FZP/ FG/2017 Zapytanie ofertowe: abonenckie użytkowanie urządzeń transmisji alarmów pożarowych w obiektach MIR-PIB w Gdyni współpracujących ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni usługi
2017-08-01 2017-08-09 15:18:51 59/FZP/ DM/2017 Zapytanie ofertowe: wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 20 sztuk multipanelowych sieci stawnych typu Nordic coastal survey net usługi
2017-07-31 2017-08-21 11:33:04 PN/19/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.:Wymiana posadzek i stolarki drzwiowej w pomieszczeniach MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 roboty
budowlane
2017-07-26 2017-08-02 08:56:59 86/FZP/DH /2017 Zaproszenie do składania ofert na dostawę soli do akwariów rafowych dostawy
2017-07-21 2017-08-01 16:36:42 54/FZP/ DH/2017 Zapytanie ofertowe: wykonanie, dostawa i zmontowanie mebli stanowiących wyposażenie Sali Przedszkolnej w budynku Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
1   |   2   |   3   |   4      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232