Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2018-02-22 2018-02-22 12:52:45 08/FZP/ NPI/2018 Zapytanie ofertowe: Audyt zewnętrzny projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznyc usługi
2018-02-21 2018-02-21 14:29:29 19/FZP/DO/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych usługi
2018-02-16 2018-02-20 14:30:21 16/FZP/NSW/2018 Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11 o łącznej powierzchni 450 m² oraz sprzątanie i odśnieżanie chodnika przylegającego do posesji, przez okres 24 miesięcy. usługi
2018-02-15 2018-02-21 09:30:11 PN/06/FZP/ FGB/2018 Naprawa nawierzchni na dolnym patio roboty
budowlane
2018-02-14 2018-02-22 10:26:52 14/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-02-09 2018-02-20 14:07:27 07/FZP/ D/2018 Zapytanie ofertowe: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego usługi
2018-02-09 2018-02-22 11:18:03 09/FZP/FG/2018 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa, modernizacja instalacji SAP i DSO w budynku MIR-PIB przy ulicy Kołłątaja 1 usługi
2018-02-08 2018-02-20 14:45:20 12/FZP/DO/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych usługi
2018-02-08 2018-02-16 08:26:26 11/FZP/DH/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest dostawa soli morskiej do akwariów rafowych dostawy
2018-02-06 2018-02-14 16:46:22 84/FZP/ NE/2017 Zapytanie ofertowe: udzielenie konsultacji oraz wytworzenie serii próbnych i pilotażowych konserw z bałtyckich ryb pelagicznych usługi
1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232