Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2017-10-17 2017-10-17 14:16:48 79/FZP/FG/DH/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytu usługi
2017-10-10 2017-10-10 11:33:25 PN/29/FZP/FG/DH/2017 Usługa sprzątania obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego oraz pomieszczeń statku r/v BALTICA usługi
2017-10-06 2017-10-13 15:38:47 76/FZP/NO/ 2017 Dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu części do sieci typu Manta do poboru mikroplastików oraz do sieci planktonowej typu WP2 dostawy
2017-10-04 2017-10-11 09:02:08 PN/28/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Naprawa nawierzchni na dolnym patio roboty
budowlane
2017-10-03 2017-10-11 14:10:29 PN/30/FZP/FGB/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa mechanicznych systemów oddymiania klatek schodowych K1 i K2 w budynku C MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni roboty
budowlane
2017-10-03 2017-10-13 12:52:17 73/FZP/FG/DH/2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu terenu - powierzchni jezdnej, tj.: dróg, placów, i parkingów oraz ciągu komunikacji pieszej znajdujących się na terenach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu usługi
2017-09-25 2017-10-10 13:27:11 PN/26/FZP/FI/2017 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa serwera oraz oprogramowania z bezterminową licencją dostawy
2017-09-22 2017-10-05 09:53:50 63/FZP/FG/2017 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. dostawy
2017-09-18 2017-09-26 14:57:09 74/FZP/FGB/2017 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego instalacji oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku Akwarium Gdyńskiego przy ul. Jana Pawła II 1 w Gdyni usługi
2017-09-06 2017-09-11 13:59:16 71/FZP/ FI/2017 Dostawa programu ESET dostawy
1   |   2   |   3      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232