Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2020-01-24 2020-01-24 10:39:59 09/FZP/DNF/2020 zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu z języka angielskiego dla pracowników MIR-PIB usługi
2020-01-22 2020-01-22 11:19:00 PN/03/FZP/FGE/2020 Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego (lekkiego) dla statku rybackiego, przystosowanego do badań BALTICA /GDY – 100/ dostawy
2020-01-21 2020-01-21 08:44:20 05/FZP/DM/2020 zapytanie ofertowe na dostawę Badawczego standaryzowanego włoka dennego typu TV-3 #930x80 z ciężkim zbrojeniem i workiem. dostawy
2020-01-16 2020-01-16 14:33:38 06/FZP/FG/2020 świadczenie usług brokerskich usługi
2020-01-15 2020-01-22 13:13:34 04/FZP/FI/2020 zapytanie ofertowe dotyczące przedłużenia licencji na oprogramowanie na 2020 r. dostawy
2020-01-10 2020-01-21 13:30:04 PN/02/FZP/NC/2020 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
2020-01-07 2020-01-07 15:33:34 02/FZP/DM/2020 Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal konferencyjnych wraz z przygotowaniem przerw kawowych w ramach organizacji spotkania Regionalnych Grup Koordynacyjnych usługi
2019-12-31 2020-01-15 11:28:48 PN/43/FZP/FGE/2019 Przegląd pośredni statku BALTICA usługi
2019-10-31 2019-12-18 08:05:35 PN/38/FZP/FG/2019 Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, przy al. Jana Pawła II 1 oraz w Bos dostawy
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232