Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-05-17 2019-05-17 13:36:38 35/FZP/FG/2019 Obsługa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. usługi
2019-05-15 2019-05-15 13:31:31 34/FZP/DH/2019 Świadczenie usługi druku biletów wstępu do Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w rolkach wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. usługi
2019-05-15 2019-05-15 12:04:20 PN/16/FZP/FGB/2019 Remont tarasu zewnętrznego wraz z wymianą balustrady oraz remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni. roboty
budowlane
2019-05-09 2019-05-16 14:23:32 31/FZP/FG/ DSZ/NSW/2019 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla MIR-PIB w podziale na 2 zadania. usługi
2019-05-08 2019-05-17 13:41:01 28/FZP/ NC/2019 Zapytanie ofertowe: usługi nadzoru weterynaryjnego nad projektami badawczymi i badawczo – hodowlanymi, w których wykorzystywane są zwierzęta usługi
2019-05-08 2019-05-17 13:45:03 25/FZP/ NO/2019 Zapytanie ofertowe: opracowanie kompleksowej, dokumentacji pn: „projekt technologiczny p.n. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku B MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni na potrzeby hodowli ryb.” usługi
2019-05-07 2019-05-07 09:48:49 29/FZP/DM/2019 Świadczenie usług w zakresie pomocy w realizacji połowów badawczych prowadzonych przez MIR-PIB na jednostce pływającej Wykonawcy. usługi
2019-05-06 2019-05-16 14:32:23 PN/15/FZP/FG/2019 Kompleksow dostaw i dystrybucj energii elektrycznej na potrzeby obiektów Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 oraz przy al. Jana Pawła II 1oraz Bosmanacie Portu we Fromborku dostawy
2019-04-30 2019-05-10 11:10:11 PN/11/FZP/ DH/NC/2019 Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego – I/2019 dostawy
2019-04-26 2019-05-07 13:54:26 27/FZP/DH/2019 Dostawa i instalacja barierki stalowej na dachu budynku Akwarium Gdyńskiego przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni. usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232