Szukaj:
Data
ogłoszenia
Data
modyfikacji
Numer
postępowania
Nazwa postępowania Rodzaj
zamówienia
2019-01-11 2019-01-18 12:21:10 01/FZP/ DO/2019 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług związanych z pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych usługi
2019-01-10 2019-01-16 14:16:41 02/FZP/ FI/2019 Zapytanie ofertowe: przedłużenie licencji na oprogramowanie na 2019 r. dostawy
2019-01-04 2019-01-15 08:57:48 101/FZP/NSW/2018 Zapytanie ofertowe którego przedmiotem jest usługa wykonania remontu międzysezonowego SY STYNKA II. usługi
2018-12-27 2019-01-08 14:17:27 98/FZP/ NB/2018 Zapytanie ofertowe: usługi cateringowe podczas szkolenia pt.: Jakość i bezpieczeństwo mrożonych surowców i produktów rybnych usługi
2018-12-27 2019-01-11 14:34:06 PN/31/FZP/FGB/2018 Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń 12A i 12B na salę dydaktyczna w budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy ul. Jana Pawła II 1 roboty
budowlane
2018-12-19 2018-12-27 14:56:09 100/FZP/ FG/2018 Zapytanie ofertowe: usługi pełnienia wacht portowych na statku r/v Baltica usługi
2018-12-13 2018-12-21 15:37:05 PN/32/ FZP/FI/2018 Dostawa sprzętu komputerowego III dostawy
2018-12-11 2018-12-19 09:46:20 95/FZP/NO/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usług w zakresie obsługi łodzi ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2018-12-11 2018-12-19 09:45:08 94/FZP/NO/2018 Zapytanie ofertowe: świadczenie usługi opieki i nadzoru nad łodzią ŁM MIR 2 podczas postoju w porcie Tolkmicko i podczas rejsów w rejonie Zalewu Wiślanego usługi
2018-12-04 2018-12-13 08:32:39 90/FZP/DH/2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie powłoki hydroizolacyjnej na wewnętrznych powierzchniach dwóch zbiorników filtracyjnych w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB usługi
1   |   2      Nastepna >>      
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232