Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do celów prac badawczych
numer postępowania: 17/FZP/NO/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do celów badawczych w podziale na 4 zadania: 1) Zadanie 1 – Autoklaw, 2) Zadanie 2 – Dwukomorowy piec hybrydyzacyjny, 3) Zadanie 3 – Aparat do pomiarów stężeń kwasów nukleinowych, 4) Zadanie 4 - Homogenizator kulkowy
kod CPV: 33191110-9 Autoklawy 42300000-9 - Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska 38432000-2 - Aparatura do analizowania 38436600-6 - Homogenizatory
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130tys złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-03-15
data wszczęcia procedury: 2022-03-15
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-31 14:29:48
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232