Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego
numer postępowania: 22/FZP/FG/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: świadczenie usług przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz naprawa i utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: 150610000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130tys złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-04-06
data wszczęcia procedury: 2022-04-06
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 09:21:03
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232