Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: zapytanie ofertowe na wynajem przez Wykonawcę 9 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, oraz świadczenie usług wsparcia serwisowego przez okres 28 miesięcy
numer postępowania: 27/FZP/FI/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: wynajem przez Wykonawcę 9 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, oraz świadczenie usług wsparcia serwisowego przez okres 28 miesięcy
kod CPV: 72600000-6 usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego.
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130tys złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-04-08
data wszczęcia procedury: 2022-04-08
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 09:21:11
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232