Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na modernizację systemu kontroli dostępu z RACS4 do RACS5 w budynku przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
numer postępowania: 34/FZP/FG/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: modernizacja systemu kontroli dostępu z RACS4 do RACS5 w budynku przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
kod CPV: CPV: 51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych CPV: 42961100-1 System kontroli dostępu
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-04-29
data wszczęcia procedury: 2022-04-29
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 11:30:21
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232