Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w podziale na 2 zadania dla MIR-PIB
numer postępowania: 33/FZP/FG/DSZ/NSW/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla MIR-PIB. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania: 1. Świadczenie usług pocztowych. 2. Świadczenie usług kurierskich. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych tj. każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Usługi świadczone będą w następujących lokalizacjach: 1. Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia - usługi pocztowe i kurierskie (zadanie 1 i 2), 2. Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia – tylko usługi kurierskie (zadanie 2), 3. Stacja Badawcza MIR-PIB, Pl. Słowiański 11, 72-600 Świnoujście - usługi pocztowe i kurierskie (zadanie 1 i 2), 4. Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR-PIB, ul. Kazimierza Królewicza 4E, 71-550 Szczecin - usługi pocztowe i kurierskie (zadanie 1 i 2).
kod CPV: 64120000-3, 64110000-0
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-05-13
data wszczęcia procedury: 2022-05-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 11:30:15
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232