Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Współpraca rybacka – prowadzenie rejestru połowów
numer postępowania: 23/FZP/DM/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest współpraca rybacka – prowadzenie rejestru połowów w obszarze: Mechelinki – zadanie 1, Rewa – zadanie 2, Puck – zadanie 3, Swarzewo – zadanie 4, Władysławowo – zadanie 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 – wzór umowy.
kod CPV: 77400000-4 – obsługa znakowania ryb
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-05-16
data wszczęcia procedury: 2022-05-16
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 11:30:37
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232