Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim
numer postępowania: 36/FZP/DSZ/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim dla Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR-PIB z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, pawilon E, 71-550 Szczecin. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku 3 do niniejszego zaproszenia i we wzorze umowy (załącznik 2).
kod CPV: 79900000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-05-18
data wszczęcia procedury: 2022-05-18
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 11:31:20
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232