Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenó
numer postępowania: 43/FZP/FG/DH/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wraz z ich zagospodarowaniem z terenów Morskiego Instytutu Rybackiego- PIB, Akwarium Gdyńskiego i terenu postoju statku Baltica Gdy-100
kod CPV: 90511000-2 – Usługi wywozu odpadów
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-06-15
data wszczęcia procedury: 2022-06-15
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 09:21:32
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232