Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Wykonanie i montaż, na wskazanym przez MIR kutrze rybackim, układu mocującego przetwornik echosondy badawczej SIMRAD ES 38-18/200-18C
numer postępowania: 45/FZP/NO/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i montaż, na wskazanym przez MIR kutrze rybackim, układu mocującego przetwornika echosondy badawczej SIMRAD ES 38-18/200-18C. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 2. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 3.
kod CPV: 44523200-4 Mocowania
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-06-30
data wszczęcia procedury: 2022-06-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-29 13:44:22
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232