Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Usługa Pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych
numer postępowania: 46/FZP/NDSW/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy usługi pełnienia funkcji Przedstawiciela Zamawiającego jako osoby nadzorującej prace remontowe łodzi motorowej STYNKA II przeznaczonej do celów naukowo badawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Zaproszenia.
kod CPV: 63726100-5 - Usługi dotyczące statków – rejestracja, obsługa
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-07-12
data wszczęcia procedury: 2022-07-12
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 09:25:22
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232