Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż drzwi dwuskrzydłowych wejściowych zewnętrznych oraz konstrukcji narożnej z oknami do zabudowy portierni
numer postępowania: 48/FZP/FGA/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych wejściowych zewnętrznych oraz konstrukcji narożnej z oknami do zabudowy portierni w siedzibie Zamawiającego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1.
kod CPV: 44221200-7- Drzwi 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-07-20
data wszczęcia procedury: 2022-07-20
data ostatniej modyfikacji: 2022-10-27 09:25:30
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232