Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Dostawa licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET PROTECT Essential On-Prem 350 stanowisk komputerowych
numer postępowania: 50/FZP/FI/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji (wznowienie z abonamentem rocznym) na program ESET PROTECT Essential On-Prem na 350 stanowisk komputerowych. Wyłoniony w niniejszym zapytaniu ofertowym Wykonawca dostarczy stosowny klucz produktu umożliwiający jego aktywację. Zasady realizacji umowy opisane są w załączniku nr 2 – wzór umowy.
kod CPV: 48000000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-08-25
data wszczęcia procedury: 2022-08-25
data ostatniej modyfikacji: 2022-11-29 13:43:30
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232