Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na wynajem jednostki pływającej w celu przeprowadzenia prac badawczych polegających na połowach małży w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego
numer postępowania: 54/FZP/NO/2022
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: wynajem jednostki pływającej w celu przeprowadzenia prac badawczych polegających na połowach małży w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego
kod CPV: 60651000-6 - wynajem jednostek pływających wraz z załogą.
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2022-10-13
data wszczęcia procedury: 2022-10-13
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-04 13:47:26
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232