Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 16/FZP/FGA/2024.
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę na jego koszt, w następujących lokalizacjach: a) Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, b) Akwarium Gdyńskie MIR- PIB, Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia 3. Dostawy będą realizowane w oparciu o zamówienia cząstkowe wysyłane przez Zamawiającego do Wykonawcy drogą mailową. Na zamówieniu cząstkowym Zamawiający zobowiązuje się podać rodzaj i ilość towaru.
kod CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 000,00 zł
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-04-16
data wszczęcia procedury: 2024-04-16
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-25 15:14:19
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232