Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Wykonanie projektów koncepcyjnych
numer postępowania: 31/FZP/FGB/2024
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: wykonanie projektu zawierającego opracowania i dokumenty określone w załączniku nr 1 do Zaproszenia (opz), rozdz. II w podziale na 2 zadania: a) Zadanie 1 – projekt koncepcyjny pn. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 200 w budynku „C” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 na potrzeby laboratorium” b) Zadanie 2 – projekt koncepcyjny pn. „Adaptacja pomieszczeń poziomu 900 w budynku ‘B” MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 na potrzeby laboratorium”
kod CPV: 71200000-0 , 71600000-0, 7163000003
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130tys złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-04-18
data wszczęcia procedury: 2024-04-18
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-29 08:04:59
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232