Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego – II postępowanie
numer postępowania: 26/FZP/FI/2024
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 2 Zadania: 1) Zadanie 1 – Dostawa sprzętu komputerowego; 2) Zadanie 2 – Dostawa akcesoriów komputerowych. zgodnego ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia – Załączniki nr 2 do Zaproszenia oraz Wzorem umowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 000,00 zł
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-04-19
data wszczęcia procedury: 2024-04-19
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-08 12:31:53
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232