Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Dostawa syntetycznej mieszanka soli do celów akwarystycznych do Akwarium Gdyńskiego.
numer postępowania: 32/FZP/DH/2024.
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest syntetyczna mieszanka soli do celów akwarystycznych. 2. Przedmiot umowy dostarczany będzie przez Wykonawcę na jego koszt pod adres: a) Akwarium Gdyńskie MIR- PIB, Al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia 3. Całkowita ilość: 20 000 kg 4. Sól pakowana w workach „big bag” 1000kg z pełnym dnem lub dwa worki 500kg w pakiecie na jednej palecie. 5. Parametry mieszanki soli i wody demineralizowanej przy zasoleniu 33 ppt: a) Alkaliczność: 7.0-8.0 dKH b) Ca 340-400 mg/l c) Mg 1200-1300 mg/l d) K 350-400 mg/l
kod CPV: 14420000-1 Sól morska
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 000,00 zł
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-04-23
data wszczęcia procedury: 2024-04-23
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-07 14:42:47
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232