Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych
numer postępowania: 33/FZP/FG/2024
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: dostawa materiałów elektrycznych, osprzętu oraz różnego rodzaju urządzeń elektrycznych
kod CPV: CPV - 31682000-0, 31500000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130tys złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-04-26
data wszczęcia procedury: 2024-04-26
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-29 08:05:10
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232