Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Dostawa bezzałogowego wielowirnikowego statku powietrznego (drona) wraz z dodatkowym wyposażeniem, przeprowadzenie szkolenia pilotów oraz opracowanie Instrukcji operacyjnej.
numer postępowania: 29/FZP/NO/2024
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie bezzałogowego wielowirnikowego statku powietrznego (drona) wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz rozszerzoną gwarancją. Ponadto zamówienie obejmuje szkolenia pilotów zakończone egzaminem oraz opracowanie Instrukcji Operacyjnej na potrzeby bieżącej eksploatacji dostarczonego urządzenia.
kod CPV: 34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 000,00 zł
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-04-26
data wszczęcia procedury: 2024-04-26
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 14:01:57
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232