Szukaj:

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni informuje, że wszelkie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 tys. złotych prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://mirgdynia.ezamawiajacy.pl

nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
numer postępowania: 37/FZP/NC/2024
tryb przetargu: zapytanie ofertowe
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego
kod CPV: 33696300-8 Odczynniki chemiczne 24000000-4 Produkty chemiczne 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
szacunkowa wartość EUR: poniżej 130 tyś złotych
data zamieszczenia ogłoszenia: 2024-05-17
data wszczęcia procedury: 2024-05-17
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-29 12:01:18
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232