Szukaj:
nazwa przetargu: Termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MIR-PIB położonego w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim 11
numer postępowania: PN/09/FZP/ FGB/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MIR-PIB położonego w Świnoujściu przy Placu Słowiańskim 11
kod CPV: 45321000-3, 45421130-4, 45261410-1
szacunkowa wartość EUR: poWYZEJ 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-02-21
data wszczęcia procedury: 2017-02-21
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 16:17:44
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232