Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.: Przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich
numer postępowania: PN/06/FZP/ DM/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich
kod CPV: 73110000-6
szacunkowa wartość EUR: poWYZEJ 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-02-23
data wszczęcia procedury: 2017-02-23
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-06 14:04:17
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o uzupełnieniach i doprecyzowaniu zapisów SIWZ - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232