Szukaj:
nazwa przetargu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę pipet
numer postępowania: 17/FZP/NB /2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki
kod CPV: 38437100-8
szacunkowa wartość EUR: poWYZEJ 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-03-14
data wszczęcia procedury: 2017-03-14
data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 14:35:17
kontakt:
faks:
e-mail:
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232