Szukaj:
nazwa przetargu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odzieży dla pracowników morsko-terenowych
numer postępowania: 12/FZP/DM /2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odzieży dla pracowników morsko-terenowych
kod CPV: 18110000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-03-14
data wszczęcia procedury: 2017-03-14
data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 14:35:43
kontakt:
faks:
e-mail:
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232