Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony ne świadczenie usług ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: PN/14/FZP/FG/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego, OC oraz NNW dla Morskiego Instytutu Rybackiego- Państwowego Instytutu Badawczego
kod CPV: 66510000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 209 000 Euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-03-16
data wszczęcia procedury: 2017-03-16
data ostatniej modyfikacji: 2017-04-12 11:39:48
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232