Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na usługę nadzoru urzadzeń dźwigowych
numer postępowania: 13/FZP/FG/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Usługa obsługi technicznej, w tym przeglądów konserwacyjnych oraz całodobowy nadzór 4 urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiekcie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni
kod CPV: 50750000-7
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-03-17
data wszczęcia procedury: 2017-03-17
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-06 09:40:46
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232