Szukaj:
nazwa przetargu: Wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego podjazdu przyległego do budynku B i C MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 wraz z oceną dopuszczalności do użytkowania pieszo-jezdnego oraz koncepcji napraw lub innych rozwiązań
numer postępowania: 15/FZP/ FGB/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego podjazdu przyległego do budynku B i C MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 wraz z oceną dopuszczalności do użytkowania pieszo-jezdnego oraz koncepcję napraw lub innych rozwiązań mających na celu doprowadzenie obszaru wokół wejścia głównego do budynku B MIR-PIB do stanu należytej użytkowalności. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załącznikach do niniejszego zaproszenia: Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik 2 – Wzór umowy wraz z załącznikami.
kod CPV: 71241000-9
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-03-20
data wszczęcia procedury: 2017-03-20
data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 14:36:42
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o unieważnieniu procedury - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232