Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora do tekstury oraz PH-metru
numer postępowania: 39/FZP/NE/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń dla Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w dwóch zadaniach: a) Zadanie 1 – dostawa analizatora tekstury do badania produktów spożywczych, b) Zadanie 2 – dostawa pH-metru do badania pH cieczy i produktów spożywczych.
kod CPV: 38540000-2
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-05-25
data wszczęcia procedury: 2017-05-25
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-06 09:40:03
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232