Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na dostawęosprzetu rybackiego wraz z transportem na statek badawczy r/v ”Baltica”
numer postępowania: 36/FZP/DM/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu rybackiego wraz z transportem na statek badawczy r/v ”Baltica” stojący w porcie rybackim „Dalmor” w Gdyni przy pirsie nr 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zaproszenia – Formularz cenowy
kod CPV: CPV - Liny i osprzęt rybacki
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-05-24
data wszczęcia procedury: 2017-05-24
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-06 09:39:54
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232