Szukaj:
nazwa przetargu: Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa sprzętu komputerowego
numer postępowania: PN/18/FZP/ FI/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego
kod CPV: 30213100-6
szacunkowa wartość EUR: poWYZEJ 30 tyś euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-05-31
data wszczęcia procedury: 2017-05-31
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 16:32:47
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232