Szukaj:
nazwa przetargu: Zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego
numer postępowania: 43/FZP/NO/ AG/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Informuja o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki. Art. 4d ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2016 poz. 2045 z późn. zm.)
kod CPV: 2400000-4 38437000-7 33696500-0
szacunkowa wartość EUR: ZAM.DLA NAUKI
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-06-02
data wszczęcia procedury: 2017-06-02
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 16:33:14
kontakt:
faks:
e-mail:
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232