Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Projekt konstrukcji wsporczej biegów i robót naprawczych klatki schodowej w zachodnim skrzydle budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni
numer postępowania: 38/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania kompleksowej, konstrukcyjno-architektonicznej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zamierzenia pn: „Projekt konstrukcji wsporczej biegów i robót naprawczych klatki schodowej zlokalizowanej w zachodnim skrzydle budynku Akwarium Gdyńskiego w Gdyni przy al. Jana Pawła II 1”. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w załącznikach do zaproszenia: Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 2 – Wzór umowy wraz z załącznikami.
kod CPV: 71220000-6
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-06-07
data wszczęcia procedury: 2017-06-07
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 16:33:31
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232