Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na usługę wykonania 1 rocznych - okresowych prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektrycznych
numer postępowania: 35/FZP/FG/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Wykonanie 1 rocznych - okresowych prac pomiarowo-kontrolnych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w zakresie sprawdzania skuteczności ochrony od porażeń oraz pomiarów rezystancji izolacji silników elektrycznych, linii kablowych i rozdzielczych.
kod CPV: 71355000-1
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-06-07
data wszczęcia procedury: 2017-06-07
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-06 09:39:41
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232