Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania
numer postępowania: 41/FZP/ NC/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego osprzętu laboratoryjnego do prac badawczych i naukowych w podziale na zadania. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do siedziby Zamawiającego do Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. Dostawy będą realizowane: 1) dla zadań 1-28 sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) dla zadań 29-31 jednorazowo w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, 3) dla zadania 32 zamówienie jednorazowo w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia podano w Załączniku 2 do zaproszenia (opis przedmiotu zamówienia). Warunki realizacji dostawy zawarte są w Załączniku 3 do zaproszenia (wzór umowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w każdym zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
kod CPV: 24000000-4, 33696500-0, 38500000-0
szacunkowa wartość EUR: powyżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-06-08
data wszczęcia procedury: 2017-06-08
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 16:33:48
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232