Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczenia i instalacji odbiorczych w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w Gdyni Al. Jana Pawła II 1 na potrzeby przyłączenia węzła cieplnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyk
numer postępowania: 44/FZP/FGB/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: roboty budowlane
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczenia i instalacji odbiorczych w budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB w Gdyni Al. Jana Pawła II 1, na potrzeby przyłączenia węzła cieplnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
kod CPV: 45300000-0
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 tys euro
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-06-09
data wszczęcia procedury: 2017-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2017-07-06 09:39:28
kontakt:
faks:
e-mail:
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232