Szukaj:
nazwa przetargu: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego i zakładów naukowych MIR-PIB w podziale na zadania
numer postępowania: PN/17/FZP/ DH/NO/2017
tryb przetargu: nieograniczony
rodzaj przetargu: dostawy
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego: roztwory standardowe, bufory, płyny,testy, chlorki, wodorotlenki, kwas siarkowy, igły, strzykawki, pipety, szalki Petriego, butelki, zlewki kolby. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań. Dla zadań od 1-5 przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na podstawie składanych zamówień cząstkowych. Dla zadań 6-9 dostawa będzie jednorazowa w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.
kod CPV: 24000000-4
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-06-09
data wszczęcia procedury: 2017-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-08 16:34:08
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły
Inne informacje - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232