Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: Wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim
numer postępowania: 45/FZP/ DSZ/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie pudełek do pakowania fiolek z planktonem morskim dla Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu MIR-PIB z siedzibą w Szczecinie, ul. Kazimierza Królewicza 4, pawilon E, 71-550 Szczecin Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku B do niniejszego zaproszenia i we wzorze umowy (załącznik C).
kod CPV: 79900000-3
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-06-19
data wszczęcia procedury: 2017-06-19
data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 14:39:35
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zampub@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232