Szukaj:
nazwa przetargu: Zapytanie ofertowe: wykonanie, dostawa i zmontowanie mebli stanowiących wyposażenie Sali Przedszkolnej w budynku Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
numer postępowania: 54/FZP/ DH/2017
tryb przetargu: konkurs
rodzaj przetargu: usługi
przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i zmontowanie mebli stanowiących wyposażenie Sali Przedszkolnej w budynku Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, al. Jana Pawła II 1, 81 - 345 Gdynia, w ilości i zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia
kod CPV: 39150000-8
szacunkowa wartość EUR: poniżej 30 000
data zamieszczenia ogłoszenia: 2017-07-21
data wszczęcia procedury: 2017-07-21
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-19 15:31:45
kontakt:
faks: 58 73 56 195
e-mail: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szczegóły
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - szczegóły


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kołłątaja1, 81-332 Gdynia. tel. 058-73-56-232